معرفی اعضاء هیئت ژیمناستیک شهرستان دامغان

اعضای هیئت ژیمناستیک دامغان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

محمود عالمی

رییس

2

یدالله امیر خلیلی

دبیر

3

خانم روحانی

نائب رییس

4

امیر عباس   رشیدی

مسئول کمیته فنی و مربی

5

خانم بندلی

مسئول کمیته مربیان و مربی

6

امیر قدیری

مربی

7

خانم اخذی

مربی

8

خانم نقاش

مربی

9

خانم ایمانیان

مربی

10

خانم شهابی

داور

11

آقای جراح

داور

12

خانم   تاجگردون

مربی   آموزش ژیمناستیک مهد های کودک

13

خانم قدمی

کمک مربی

14

خانم   موزن نژاد

کمک مربی

15 

خانم کردی

 مربی

16

خانم رهنما

داور

17

خانم  بهلولی

مربی  ایروبیک ژیمناستیک

 

/ 0 نظر / 45 بازدید